کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا

06.10.2020

در رابطه به کرونا-امپل یا چراغ راهنمایی کرونا چه میدانید، رنگ نارنجی در شهر وین چه معنی میدهد، اقدامات فعلی برای زندگی روزمره از چه قرار است و اگر فکر کنم که من به ویروس کرونا مبتلا شده ام، چه باید کنم

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

 

برنامه آگهی کرونا – ویانا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

 

منابع انترنتی

Hotlines

Information AGES Gesundheitsbehörde 0800 555 621

Urgent 1450

Links and Information

Corona Ampel

Aktuelle Informationen täglich auf der Seite des Gesundheits-Ministeriums

Corona Hotlines und alle Adressen auf einen Blick

Infoblatt der WKO zum Umgang mit Kontaktpersonen

https://www.wko.at/service/umgang-mit-corona-kontaktpersonen.pdf

Leichter Lesen – Corona-Virus in Österreich: Die wichtigsten Informationen

Informationen in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS)

Mehrsprachige Informationen

Stadt Wien

Österreichischer Integrationsfond ÖIF

Sendereihe

Corona Information Vienna – Farsi Edition

Zur Sendereihe Station

Orange 94.0

Zur Station
Thema:Gesundheit
Sprache: Farsi
Teilen: