Hormonsko ravnovesje in duševno zdravje I Hormonhaushalt und psychische Gesundheit

18.01.2022

Kako deluje hormonski sistem v povezavi z duševnim zdravjem? Na kakšen način lahko vsakdo od nas poskrbi za dobro delovanje hormonskega sistema in s tem za dobro psihično in telesno počutje oziroma duševno zdravje? Kako previdni naj bomo z uporabo prehranskih dopolnil, ki naj bi vplivala na hormonsko ravnovesje? To so vprašanja, na katera odgovarja psihiatrinja Julija Kržišnik. Z njo se pogovarja Jasmina Godec.

Wie wirkt sich unser Hormonsystem auf die psychische Gesundheit aus? Auf welche Weise kann jede_r von uns für ein gutes Zusammenspiel der Hormone und damit für gutes geistiges und körperliches Wohlbefinden sowie psychische Gesundheit sorgen? Wie vorsichtig sollten wir bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sein, die den Hormonhaushalt beeinflussen sollen? Diese Fragen beantwortet die Psychiaterin Julija Kržišnik im Gespräch mit Jasmina Godec.

Sendereihe

Poti iz labirintov

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Jasmina Godec
Sprache: Slowenisch
Teilen: