Knjiga kot izvrstno terapevtsko sredstvo – Ein Buch als therapeutisches Instrument

21.07.2020

Biblioterapija je po mnenju mnogih psihologov in psihoterapevtov najpomembnejše terapevtsko sredstvo (poleg avtoanalitičnega pisanja) za preseganje osebnih stisk. S slednjim se strinja tudi Anita, ki pravi, „da bi brez knjig njeno življenje bilo prazno“. O tem kakšne knjige bere in kakšen je Omrin seznam terapevstkih knjig več Jasmina Godec.

Die Bibliotherapie wird von vielen Psycholog_innen und Psychotherapeut_innen als das wichtigste therapeutische Instrument (neben dem autoanalytischen Schreiben) zur Überwindung persönlicher Belastungen angesehen. Anita stimmt dem zu und sagt, dass „ohne Bücher ihr Leben leer wäre“. Jasmina Godec spricht mit ihr.

Sendereihe

Poti iz labirintov

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Jasmina Godec
Sprache: Slowenisch
Teilen: