Končati življenje – zadnji izhod? Das Leben beenden – der letzte Ausweg?

24.02.2022

Kako tabu tema je v naši družbi vzeti si življenje samovoljno oz. narediti samomor? Od začetka letošnjega leta se (nekateri) Avstrijci lahko odločijo, da z dovoljenjem in posredno s pomočjo države oziroma drugih ljudi končajo svoje življenje, več o tem v nadaljevanju pove Margarethe Krbez iz GO-ON Suizidprävention Steiermark. Na eni strani bolan človek s težko diagnozo, ki mu ni več danih veliko dni za življenje in na drugi strani človek z duševno boleznijo, ki prav tako trpi, a bi mu ob ustrezni pomoči to trpljenje lahko bilo prikrajšano. Z mladima raziskovalkama iz Univerze na Primorskem iz Inštituta Andreja Marušiča iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Vanjo Gomboc in Nino Krohne, spregovori Jasmina Godec. V ospredje med drugim postavi asistirano pomoč pri samomoru in pravico do odločanja o lastni smrti. O slednjem pa svoje mnenje izrazijo tudi mimoidoči na mariborskih ulicah.

Tabuthema Freitod: Seit Anfang dieses Jahres können sich Österreicher_innen mit offizieller Erlaubnis und indirekter Hilfe dazu entschließen, ihr Leben zu beenden. Margarethe Krbez von der GO-ON Suizidprävention Steiermark klärt auf: Auf der einen Seite steht ein unheilbar kranker Mensch mit einer schlimmen Diagnose, dem keine Chance auf Heilung und nicht mehr viel Zeit zu leben gegeben wird – auf der anderen Seite ein psychisch schwer kranker Mensch, der ebenfalls leidet, aber dem mit der richtigen Hilfe das Leben gerettet werden kann. Jasmina Godec spricht mit jungen Forscher_innen der Universität Primorska vom Andrej-Marušič-Institut des Slowenischen Zentrums für Suizidforschung, Vanja Gomboc und Nina Krohne. Der Fokus liegt auf assistierter Sterbehilfe und auf dem Recht, über den eigenen Tod zu entscheiden.

Sendereihe

Poti iz labirintov

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Jasmina Godec
Sprache: Deutsch
Slowenisch
Teilen: