Prekmurščina kinč predragi

28.01.2023

Pri založbi Mladinska knjiga je na pobudo in v sodelovanju s Prekmurskim društvom general Maister Murska Sobota ter Ministrstvom za kulturo izšla knjiga Prekmurščina, kinč predragi – Živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi. Knjiga je nastala z namenom ohranjanja in obujanja prekmurskega dela slovenske kulture. Ustvarili so jo prekmurski in prekmursko govoreči strokovnjaki, knjiga pa poleg pisane besede na priloženem digitalnem mediju prinaša tudi zvočne in druge interaktivne vsebine. Podrobneje Jasmina Godec.

Auf Initiative und in Zusammenarbeit mit der Prekmurje General Maister Society Murska Sobota und dem Ministerium für Kultur hat der Verlag Mladinska knjiga das Buch „Prekmurščina, kinč predragi – Prekmurjes lebendiges Kulturerbe“ herausgegeben. Das Buch wurde von Experten aus Prekmurje und aus der Region verfasst und enthält neben dem geschriebenen Wort auch Audio- und andere interaktive Inhalte.

Sendereihe

Arabeska

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Kultur Radiomacher_in:Jasmina Godec
Sprache: Slowenisch
Teilen: