V spomin I In Memoriam Josef “Sepp” Brugger

05.05.2022

Pretekli petek se je poslovil Josef „Sepp“ Brugger. Kot pravnik se je zavzemal za ustanovitev in pravno ureditev privatnih nekomercialnih oz. svobodnih radijskih postaj v Avstriji. Leta 2013 je bil ob 15-letnici radia AGORA 105 I 5 slavnostni govornik. Bil je človek, ki se je po ustavni poti s Francem Serajnikom zavzel za razširitev dvojezičnega šolstva izven tradicionalnega naselitvenega območja slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Tako je nastala Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu I Klagenfurt. Deloval je tudi v avstrijskem parlamentu in bil deželni poslanec Zelenih v Innsbrucku. O Seppu Bruggerju bo spregovoril njegov dolgoletni kolega Marjan Sturm.

Am vergangenen Freitag verstarb Josef „Sepp“ Brugger. Der Jurist war maßgeblich an der Gründung der Freien und nichtkommerziellen Radios in Österreich beteiligt. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von radio AGORA 105 I 5 im Jahr 2013 war er als Hauptredner geladen. Gemeinsam mit Franc Serajnik setzte er sich für den Ausbau des zweisprachigen Unterrichts außerhalb des traditionellen Siedlungsgebietes der slowenischen Volksgruppe in Kärnten ein: Dank seines unermüdlichen Einsatzes entstand die Öffentliche Zweisprachige Volksschule 24 in Klagenfurt I Celovec. Er arbeitete auch im österreichischen Parlament und war Landesabgeordneter der Grünen in Innsbruck. Marjan Sturm spricht im Beitrag über seinen langjährigen Freund und Kollegen Sepp Brugger.

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan

Sendereihe

AGORA Obzorja

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesellschaft Radiomacher_in:Sara Pan
Sprache: Slowenisch
Teilen: