radio AGORA 105 I 5

Das freie Radio in Kärnten. radio AGORA 105 I 5 ist seit dem Sendestart 1998 ein medialer (Kunst- und Experimentier-) Raum für slowenisch-, deutsch-, zwei- und mehrsprachige Hörer_innen und Radiomacher_innen in Kärnten und der Südsteiermark und für zugewanderte Menschen, ihre Sprache und Kultur, mit dem Ziel, zur Förderung der Verständigung zwischen den Bevölkerungsgruppen beizutragen. Wir verstehen uns als mehrsprachiges Forum – mit einem Schwerpunkt auf Musik und Literatur aus dem Alpen-Adria-Raum – und als Plattform zur Mitgestaltung für Künstler_innen und Kulturarbeiter_innen, sowie zivilgesellschaftlich engagierte Menschen und Initiativen aus der Region. Als Freies Radio sind wir Sprachrohr für in Gesellschaft und Medien marginalisierte und/oder diskriminierte Menschen und brisante Themen. Wir gestalten Programm, vermitteln Medienkompetenz, beteiligen uns an medienpolitischen Entwicklungen und sind Kooperationspartner für Kulturveranstalter_innen und Bildungseinrichtungen, sowie sozial, feministisch, queer, integrativ, ökologisch und zeitgeschichtlich engagierte Initiativen. Wir verschaffen Un.er.hörtem Gehör! Wir sind gegen jede Art von Gewalt, Verhetzung, Diskriminierung und Ausgrenzung! Wir stehen für künstlerische Vielfalt, Meinungspluralität, Authentizität und Gleichberechtigung der Stimmen, Sprachen und Kulturen, und tragen zur Förderung von kultureller Identität, Integration und interkulturellem Dialog, sowie zur Verständigung der Generationen und Geschlechter bei. Wir fördern die Demokratisierung der Kommunikation durch Partizipation der Bürger_innen an der gesellschaftlichen Diskussion. Der Offene Zugang bei radio AGORA 105 I 5 macht hörbar, was gehört werden soll. Der Offene Zugang zur aktiven Mitgestaltung und authentischen Informationsweitergabe durch freie Radiomacher_innen fördert Medienkompetenz für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Er ist ein Grundprinzip aller Freien Radios. radio AGORA 105 I 5 ist Mitglied im Verband Freier Rundfunk Österreich (VFRÖ) und der Charta des Freien Rundfunks verpflichtet. In speziellen Ausbildungsmodulen für Schüler_innen und Interessierte aller Altersstufen vermitteln wir in Workshops und/oder individuellem Training die Grundkenntnisse in Moderation, Beitragsgestaltung, Audioschnitt und Medienrecht. Wir stellen technisches Equipment, Knowhow, unsere Infrastruktur und Sendezeit zur Verfügung und helfen bei der Verwirklichung der Sendung. Die bunt besetzte Partitur unseres multikulturellen Programmes spiegelt die Vielstimmigkeit der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Alpen-Adria-Raum wider und sie vereint die Stimmen der Welt zur besonderen, unverwechselbaren Stimme von radio AGORA 105 I 5, die neben den beiden Landessprachen derzeit z.B. auch in Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Arabisch zu hören ist. Im Mittelpunkt stehen regional-bezogene Informationen aus Kunst, Kultur und Politik für die slowenisch/zweisprachige Bevölkerung. Wir hinterfragen gesellschaftliche Entwicklungen und machen demokratische Prozesse öffentlich. Musik und Literatur abseits des Mainstreams liegen uns besonders „am Ohr“. Wir stellen Musik- und Literaturströmungen aus aller Welt mit Fokus Alpen-Adria-Raum vor. Unser musikalisches Kaleidoskop begeistert mit Weltmusik, Jazz, Folk, Rock, Blues, Soul, Reggae, Independent, Hip Hop, elektronischen Beats und avantgardistischen Stilen. Das Programm ist nichtkommerziell und werbefrei. Der Träger und Medienherausgeber von radio AGORA 105 I 5 ist der gemeinnützige Verein „AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Er arbeitet parteipolitisch und von religiösen Institutionen unabhängig, seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Mitarbeiter_innen und freien Radiomacher_innen gestaltet sich in gegenseitiger Wertschätzung und ist von einem respektvollen Umgang miteinander geprägt. Offenheit und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung stellen Voraussetzungen für eine Mitarbeit dar. Im Rahmen der Möglichkeiten praktiziert AGORA eine faire Bezahlung und motiviert seine Mitarbeiter_innen zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen, um an zeitgemäßen technischen und journalistischen Entwicklungen zu partizipieren. [Die Abkürzung AGORA steht für „Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“ und ist eine Anlehnung an das griechische Wort „agora“, dem Markt- und Versammlungsplatz der Polis in der Antike.] radio AGORA 105 I 5 je od začetka oddajanja leta 1998 medijski, umetnostni in eksperimentalni prostor za slovensko-, nemško-, dvo- ali večjezične poslušalke, poslušalce, radijke in radijce na Koroškem in južnem Štajerskem ter za priseljene ljudi, njihove jezike in kulture. Vse to s ciljem, da pripomore h komunikaciji med narodnostnimi skupinami. Vidimo se kot večjezični forum s poudarkom na glasbi in literaturi iz alpsko-jadranskega prostora, in kot ustvarjalna platforma za umetnike, kulturnike, civilnodružbeno zainteresirane ljudi in pobude iz regije. Kot svobodni radio smo glasilo za vse tiste ljudi in teme, ki jih mediji v glavnem toku poročanja ne upoštevajo ali diskriminirajo. Ustvarjamo program, posredujemo medijske kompetence in smo del medijskopolitičnih razvojev. Smo partner kulturnih prirediteljev in izobraževalnih ustanov ter socialno, feministično, kvir, integrativno, ekološko in zgodovinsko naravnanih pobud. V javnost spravljamo vse, česar drugje ni mogoče slišati! Smo proti vsaki obliki nasilja, diskriminacije, izločitve in hujskanja! Zavzemamo se za umetniško raznolikost, raznolikost mnenj, enakopravnost glasov, jezikov in kultur in podpiramo kulturno identiteto, integracijo ter dialog med kulturami, generacijami in spoli. Zavzemamo se za demokratizacijo komunikacije z vključitvijo državljank in državljanov v družbene razprave. Prosti dostop na radiu AGORA 105 I 5 ljudem brez izkušenj s tem medijem omogoča ustvarjanje lastnih radijskih oddaj. Ta pospešuje medijsko kompetenco ljudi vseh starosti in vseh družbenih ozadij in na ta način pripomore k aktivnemu soustvarjanju in avtentičnemu posredovanju informacij. Odprti dostop je temeljno načelo vseh svobodnih radijev. radio AGORA 105 I 5 je član Zveze svobodnih radijev Avstrije (VFRÖ) in s tem zavezan Listnini svobodnih radijev. V posebnih izobraževalnih delavnicah za šolarke, šolarje in zainteresirane vseh starostnih skupin, posredujemo osnovna znanja o moderaciji, oblikovanju prispevkov, obdelavi tonskega materiala in medijskem pravu. Nudimo znanje, tehnično opremo, naše prostore in oddajni čas ter pomagamo pri uresničitvi lastne radijske oddaje. Naš pisani in multikulturni program odraža večglasje različnih družbenih skupin v alpsko-jadranskem prostoru. Glasove sveta združuje v edinstven, nezamenljiv glas radia AGORA 105 I 5, ki poleg obeh deželnih jezikov trenutno oddaja v bosanskem, srbskem, hrvaškem, ruskem, španskem, angleškem, arabskem in farsi jeziku. V središču oddaj so informacije regionalnega značaja s področij kulture, umetnosti in politike za slovensko in dvojezično govoreče. Prevprašujemo družbene razvoje in pripomoremo k vidnosti demokratičnih procesov. Posebej „pri ušesu“ sta nam glasba in književnost onstran glavnega toka. Predstavljamo glasbene in literarne tokove iz vsega sveta s poudarkom na alpsko-jadranskem prostoru. Naš glasbeni Kaleidoskop navdušuje s svetovno glasbo, jazzom, folkom, rockom, bluesom, soulom, reggaejem, neodvisno glasbo, hip hopom, elektronskimi ritmi in avantgardističnimi usmeritvami. Program je nekomercialen in ne vsebuje oglasnih sporočil. Nosilec in izdajatelj radia AGORA 105 I 5 je društvo „AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Ta deluje neodvisno od strankarske politike in verskih ustanov, njegova dejavnost pa je neprofitnega značaja. Sodelovanje med odborom društva, zaposlenimi in svobodnimi sodelavkami in sodelavci poteka v znamenju medsebojnega spoštovanja in obzirne komunikacije. Odprtost in pripravljenost za nadaljnji razvoj sta predpostavki za sodelovanje z nami. V okviru svojih zmožnosti poskuša AGORA zaposlene dostojno plačevati in sodelavke ter sodelavce motivirati k udeleževanju na dodatnih poklicnih izobraževanjih in tečajih, ki jim omogočajo soudeležbo v času primernem tehničnemu in novinarskemu razvoju. [Kratica AGORA pomeni „Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Istočasno opisuje agoro, centralni trg v antični Grčiji, kjer so se srečevali filozofi in učenjaki, da bi izmenjevali ideje in dognanja.]
Entdecke 128 Sendereihen

Unser Programm

Druga glasba Najnovejše zgoščenke so zelo podrobno predstavljene in opisane. Med drugim predstavljamo glasbo iz Evroregije: Avstrije, Slovenije, Italije, kot tudi južne in južnovzhodne evropske sosedne države s svetovno...
Bad Radkersburg erleben I doživite Radgono Bad Radkersburg I Radgona ist zuallererst als beliebter Kurort bekannt – über die Stadt und die Region lässt sich allerdings weit mehr erzählen. radio AGORA 105 I 5 bespielt das Sendegebiet bereits...
Od Triglava do Vardara Ste vedno želeli slišati najboljšo glasbo iz nekdanje Jugoslavije? Potem ste prišli na pravo mesto. Glasbo od 70. let do sodobnega časa, od Azre preko Bijelega Dugma do Dubioze Kolektiv in S.A.R.S., vse...
KiKK OFF – za kulturo Die kulturpolitsche Radiosendung der IG KiKK – Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten I Koroška. Jeden ersten Sonntag im Monat präsentiert die IG KiKK eine halbe Stunde lang Nützliches,...
Lyrische Momente I Lirični utrinki Hier erklingen jede Woche lyrische Texte von Autor_innen mit Wurzeln in Kärnten und unserem slowenischen Nachbarland. Ein Werkbogen, der sich vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart spannt....
Splet besed Splet besed je pogovorna oddaja, ki jo skupaj pripravljata MIKK Murska Sobota ter pisateljica in urednica Lučka Zorko. V oddaji  bomo spregovorili širše o književnosti. Gostili bomo mlade avtorje leposlovnih...
kultursalon I kulturni salon Der kultursalon| kulturni salon entführt ganz nach dem Motto „MUTIG MenschSEIN-Neues Denken wagen“ in innovative Gedankenwelten zum Thema Kultur, Leben und Gestaltung einer lebenswerten Zukunft...
poe:Tisch Literarische Begegnungen bei Ihnen zuhause: Schriftstellerinnen und Schriftsteller lesen aus ihren Büchern Moderation: Sieglind Demus Musik: Lado Jaksa
Das Film-Logbuch I Filmski Obzornik Das Kino feiert 2021 seinen 125. Geburtstag und lange Zeit durfte niemand ins Kino. Welch ein Jahr! Wenn wir schon nicht ins Kino können, dann wollen wir wenigsten über Film und Kino reden. Chris Haderer...
love:style love:style ist eine Sendung, in dem die zwei Pfeiler Liebe:Love und Lebensstil:Lifestyle miteinander vereint werden. Liebe beeinflusst den Lebensstil und der Lebensstil die Liebe. Der Lebensstil des 21....
Estimese I Abendmärchen In dieser Sendung erzähle ich euch meine Lieblingsmärchen und ihr bekommt auch einige Kinderlieder zu hören. Ich freue mich über Fragen und Anregungen an agora@agora.at
Die Kosmische Oktave Constellation ist ein Projekt gegründet 2020 in Ibiza von Marko Bussian und Konstantin Jagoulis. Ihre Musik ist nach den Planetentönen gestimmt, auch die Kosmische Oktave genannt, die von dem Schweizer...
Ohrwurm Kultur I Prijetna melodija kulture Wir blicken hinter den Vorhang. Welche Initiativen, Vereine und Gruppierungen stecken hinter dem regen Kulturbetrieb unserer Landeshauptstadt? Wer sind die Menschen, die für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen...
Queer Voices – Klagenfurt I Celovec Der Verein Queer Klagenfurt bietet mit Queer Voices eine Plattform für queere Stimmen und Themen.
Yesterday and Today Einmal wöchentlich wird das Rad der Zeit zurückgedreht: Gypsy beglückt unsere Hörer_innen mit mehr oder weniger bekannten musikalischen Highlights aus den 60er und 70er Jahren. Gekrönt wird dieser Ausflug...
Leutschach erleben I doživite Lučane Nicht nur Weinliebhaber_innen kennen und schätzen Leutschach I Lučane – auch radio AGORA 105 I 5, denn wir bespielen das kleine, erlesene Sendegebiet bereits seit 2013. Um diese Region, ihre Menschen...
Tunes From Turtle Island Hi I’m Andrew GJ aka DJ Droid. The Tunes From Turtle Island radio show is dedicated to playing only indigenous artists from Turtle Island. All archived shows can be found here.  Whilst following the Standing...
Vrtna pomočnica Oddaja je namenjena vsem ljubiteljskim vrtičkarjem in tistim, ki bi si radi ustvarili svoj vrt in vzgojili zelenjavo na naraven način. V vsaki oddaji bom v prvem delu pozornost posvetila zelenjavnemu vrtu....
Ins Astloch gemurmelt SATIRE – GEDANKEN – GLOSSEN Christian Hölbling ist ein feiner Beobachter der kleinen Welt und schließt daraus oft auf die große. Denn er merkt, dass die Globalisierung längst in unserem Dorf...