Humor v psihoterapiji I Humor in der Psychotherapie

31.08.2021

„Terapevtski humor ima lahko pozitivne učinke na svetovalni proces in odnose, ki se odvijajo znotraj njega“ pravi psihoterapevtka Tinkara Tušek. Humor namreč vpliva na vse štiri človekove dimenzije bivanja, na čustva, misli, vedenje in telo. S pomočjo uporabe terapevtskega humorja lahko svetovalni delavec na posreden in neogrožujoč način prenaša sporočila uporabniku, saj jih na ta način uporabnik lažje sprejme.

„Therapeutischer Humor kann sich positiv auf den Beratungsprozess und die darin stattfindenden Beziehungen auswirken“, sagt Psychotherapeutin Tinkara Tušek. Humor beeinflusst alle vier Dimensionen der menschlichen Existenz: Emotionen, Gedanken, Verhalten und den Körper. Durch den Einsatz von therapeutischem Humor kann der/die Berater/in Patient_innen indirekte Botschaften übermitteln, welche unbewusst leichter und in Folge wirkungsvoller aufgenommen werden können.

Sendereihe

Poti iz labirintov

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Jasmina Godec
Sprache: Slowenisch
Teilen:

Ähnliche Beiträge