Nasilje nad ženskami narašča

06.12.2021

Do svetovnega dneva človekovih pravic poteka kampanja 16 dni ozaveščanja proti nasilju nad ženskami in otroki. Namen kampanje je v družbi izpostaviti ničelno toleranco do nasilja, žrtve psihičnega, fizičnega in ekonomskega nasilja pa spodbuditi k temu, da se nasilnežem zoperstavijo in s pomočjo nevladnih organizacij in državnih organov poiščejo pomoč iz nasilne situacije. Iz varne hiše v Celovcu se nam oglasi mag. Petra Erian.

Die Gewalt an Frauen kennt keine Grenzen, macht keinen Unterschied zwischen arm und reich und hat keine Religion oder Nationalität. Anlässlich der  internationalen Kampagne »16 Tage gegen Gewalt an Frauen« sprechen wir mit Petra Erian vom Frauenhaus Klagenfurt. Notrufnummer: 0463/44966

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan

Sendereihe

AGORA Obzorja

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesellschaft Radiomacher_in:Sara Pan
Sprache: Deutsch
Slowenisch
Teilen: