Polak Roku we Włoszech i na świecie 2021

24.05.2021

Statuetki przyznawane są obywatelom polskim, osobom polskiego pochodzenia i osobom szczególnie zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych we Włoszech oraz na świecie.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać organizacje polonijne, instytucje i osoby prywatne. więcej informacji na stronie plebiscytu

www.polakrokuwewloszech.wordpress.com

Sendereihe

PoloNews

Zur Sendereihe Station

Radio FRO 105,0

Zur Station
Thema:Gesellschaft Radiomacher_in:Dorota Fischer
Sprache: Polnisch
Teilen: