Svetovni dan zavedanja narcistične zlorabe I Bewusstsein für narzisstischen Missbrauch

21.06.2021

1. junija obeležujemo Svetovni dan zavedanja narcistične zlorabe. Slednja pomeni čustveno, telesno in spolno zlorabo, s strani osebe z izrazito narcistično osebnostno strukturo, ki se odraža v obliki čezmernega občutka lastne pomembnosti, izredno močne potrebe po občudovanju, pomanjkljivem razumevanju čustev drugih in pretirani občutljivosti za kritiko. Jasmina Godec je obiskala podporno skupino za svojce z mejno in narcistično osebnostno motnjo, ki jo vodi psihiatrinja Mirjana Furlan v zavodu Furlan v Ljubljani in med drugim spregovorila  s člani skupine, o tem, s kakšnimi stiskami se soočajo in kako jim je omenjena skupina pri tem v podporo.

Der 1. Juni markiert den Welttag des Bewusstseins für narzisstischen Missbrauch. Unter diesem versteht man emotionalen, körperlichen und sexuellen Missbrauch durch eine Person mit einer ausgeprägten, narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Diese äußert sich in einem übermäßigen Selbstwertgefühl, einem extrem starken Bedürfnis nach Bewunderung, an einem Mangel an Empathie und einer übermäßigen Sensibilität – jedoch ausschließlich für die eigenen Belange. Jasmina Godec besuchte die Selbsthilfegruppe für Angehörige mit Borderline- und narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die von der Psychiaterin Mirjana Furlan am Furlan-Institut in Ljubljana geleitet wird, und sprach mit Mitgliedern der Gruppe über ihre Nöte und ihre Emotionen.

Sendereihe

Poti iz labirintov

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Gesundheit Radiomacher_in:Jasmina Godec
Sprache: Slowenisch
Teilen: