Waxyaabaha aad sameyn karto xilliyada firaaqada si wakhtiga looga faa’iidaysto.

12.01.2017
Sendereihe

New Life in Vienna

Zur Sendereihe Station

Orange 94.0

Zur Station
Thema:MigrantInnen Radiomacher_in:Hamdi Abdullahi
Sprache: Somali
Teilen: