22_Tatjana Pregl Kobe

20.05.2016

Pesnica, publicistka in likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe se je rodila leta 1946 v Mariboru. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala primerjalno književnost in umetnostno zgodovino. Po diplomi se je najprej zaposlila kot urednica pri največji slovenski založbi Mladinska knjiga, nato je bila novinarka družbenokritičnega tednika Mladina, od leta 1978 do svoje upokojitve pa je delala kot samostojna kulturna delavka.
Doslej je izšlo že 75 njenih izvirnih del, med njimi 21 s področja umetnostne zgodovine in kritike upodabljajočih umetnosti, 15 pesniških zbirk za odrasle ter 38 del za otroke in mladino. Za postavitve razstav v galerijah po Sloveniji in v tujini piše eseje o likovnih ustvarjalcih ter ocene njihovega dela. Poezijo objavlja v domačih in tujih literarnih revijah, v lastnih pesniških zbirkah in tudi v antologijah.
Avtorica je tudi prejemnica več slovenskih in tujih literarnih nagrad. Leta 2006 je na Mednarodnem natečaju za poezijo mesta Salo v Italiji prejela nagrado za pesniško zbirko Zrela semena, tri leta pozneje pa je bila nagrajena tudi njena zbirka Porcelanaste sanje, ki je izšla tudi v italijanskem in španskem jeziku.
Tatjana Pregl Kobe je članica Društva slovenskih pisateljev, slovenskega kluba PEN in njenega ženskega odbora Mira. Po likovno kritiški plati pa je dejavna v Društvu likovnih kritikov Slovenije in v slovenski sekciji Mednarodne zveze likovnih kritikov. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Die Dichterin, Publizistin und Kunstkritikerin Tatjana Pregl Kobe wurde 1946 in Maribor geboren. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Nach dem Diplom wurde sie Redakteurin beim größten slowenischen Verlag Mladinska knjiga, später war sie Journalistin der gesellschaftskritischen Wochenzeitschrift Mladina, von 1978 bis zur Pensionierung war sie freischaffende Autorin.
Bisher veröffentlichte Tatjana Pregl Kobe 75 Originaltexte, 21 auf dem Gebiet  der Kunstgeschichte und Kritik der darstellenden Kunst, 15 Gedichtsammlungen für Erwachsene sowie 35 Bücher für Kinder und Jugendliche. Sie schreibt auch Essays über Kunstschaffende und Kunstkritiken bei Ausstellungen in Galerien. Ihre Poesie veröffentlicht sie sowohl in slowenischen als auch in ausländischen Literaturzeitschriften, in ihren eigenen Gedichtsammlungen und auch in diversen Poesieanthologien.
Beim Internationalen Lyrikwettbewerb der Stadt Salo in Italien erhielt sie 2006 einen Preis für die Gedichtsammlung Reife Samen. Drei Jahre später wurde auch ihr Gedichtband Porzellanträumepreisgekrönt und erschien zusätzlich in italienischer und spanischer Übersetzung.
Tatjana Pregl Kobe ist aktives Mitglied des Slowenischen PEN Klubs und seiner Frauensektion Mira. Als Kunstkritikerin ist sie auch im Verein der Kunstkritiker Sloweniens und in der Kunstsektion der Internationalen Kunstkritikervereinigung tätig. Sie lebt und arbeitet in Ljubljana.

100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
Redaktion und Gestaltung/Urednica: Jerneja Jezernik
Gast/Gostja: Tatjana Pregl Kobe
Sprecherinnen/Govorke: Delphine Blumenfeld, Angelika Hödl, Jerneja Jezernik
Gelesen wurde aus/Odlomki iz: “Der Samt”
Verlag/Založba: Morfem, 2012
Musik/Glasba: Peter Rudenko
Ton und Schnitt/Ton in montaža: Dragan Janjuz
Eine Sendereihe von radio AGORA 105,5

Sendereihe

100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura

Zur Sendereihe Station

radio AGORA 105 I 5

Zur Station
Thema:Literatur Radiomacher_in:Jerneja Jezernik
Sprache: Deutsch
Slowenian
Teilen:

Ähnliche Beiträge